ODBLASKOWO = BEZPIECZNIE

Celem akcji jest przeprowadzenie szkolenia dla klas I – II szkoły podstawowej, poprawiającego bezpieczeństwo dzieci na drogach. Chcemy zapoznać dzieci z zasadami ruchu drogowego i odblaskami, które są niezbędne dla podniesienia bezpieczeństwa pieszych dzieci na drodze.

Nasz program obejmuje:

 • zapoznanie dzieci ze znakami drogowymi dotyczących pieszych,
 • nauka zasad przechodzenia przez pasy,
 • zapoznanie dzieci z zasadami przechodzenia przez jezdnię nie wyposażoną w sygnalizację świetlną,
 • zapoznanie dzieci z zasadami przechodzenia przez jezdnię nie wyposażoną w sygnalizacje świetlną ani w pasy,
 • przeszkolenie dzieci w zakresie poruszania się w miejscach nie wyposażonych w pobocze lub chodnik dla pieszych,
 • przeszkolenie dzieci w zakresie sygnalizacji świetlnej (co oznaczają poszczególne światła oraz jak należy się zachowywać po ich wyświetleniu),
 • uświadomienie dzieciom potrzeby noszenia odblasku oraz zasad ich działania,
 • ukazanie dzieciom, co widzi na jezdni kierowca jadący samochodem podczas słonecznej i pochmurnej pogody.

Szkolenie przeprowadzają wolontariusze, którzy mają podejście pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi. Nasza akcja będzie przeprowadzona w miłej, przyjaznej atmosferze, gdyż takie założenia stawia sobie Komitet na rzecz dzieci KONARD.

Zapraszamy Szkoły i Sponsorów do uczestnictwa w programie!

TWOJE DZIECKO MOŻE ULEC WYPADKOWI, GDY:

 • Przechodzi w niedozwolonym miejscu i przy ograniczonej widoczności;
 • Wchodzi na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd i zza stojącej przeszkody, w tym również na przejście dla pieszych;
 • Nosi ubiór bez elementów odblaskowych;
 • Przechodzi na czerwonym świetle;
 • Przebiega przez jezdnię;
 • Wsiada i wysiada z pojazdu od strony jezdni;
 • Bawi się na drodze.